Nitramov Minecraft Server

Nitramov Minecraft Server

Rozvrh máp na našom servery :

Pondelok - World

Utorok - Skyblock

Streda - World

Štvrtok - Skyblock


Piatok - World

Sobota - Adventure + World / World2 / World 3 / Skyblock

Nedeľa - Adventure + World / World2 / World 3 / Skyblock